Tuesday, November 15, 2005

Morsi.

Quattro bit si chiamano morso (nibble). Otto bit si chiamano morsicare con la y (byte).
E bit = morsicato.

No comments: